KOJATICE
 
Dnes je 1.4.2023.
Meniny oslavuje Hugo.
Ktorú oblasť rozvoja obce považujete za najdôležitejšiu ?
Kultúra  (3454)
Šport  (3152)
Inú  (2668)

 

Urbárske pozemkové spoločenstvo LES A PASIENOK KOJATICE

 

Cieľ a predmet činnosti spoločenstva

 

      Spoločenstvo je založené za účelom spoločného hospodárenia s majetkom patriacim do

Urbárskeho pozemkového spoločenstva les a pasienok Kojatice. Cieľom spoločenstva je

obnoviť reálny výkon vlastníckych a užívateľských práv bývalých členov Urbárskeho

spoločenstva a ich právnych nástupcov k predmetu ich vlastníctva a k majetku združenému

podľa spoluvlastníckych podielov. Spoločenstvo hospodári podľa platných lesných

hospodárskych plánov a zásad trvale udržateľného rozvoja lesa a ostatných platných

noriem na úseku lesného hospodárstva. 

      Predmetom činnosti spoločenstva je racionálne hospodárenie na spoločných 

nehnuteľnostiach a obstarávanie spoločných vecí vyplývajúcich zo spoluvlastníctva

lesného, pasienkového a iného majetku, pričom táto činnosť nesmie byť v rozpore

s právnymi predpismi a záujmami spoločenstva.

 

Založenie USLaP Kojatice: 25.2.1992 /registrácia na MVSR 3.3.1992/    

 

Sídlo spoločenstva: Kojatice č. 78, 082 32 Kojatice, okr. Prešov

 

________________________________________________________________________________________________________________

 

OZNAMY - aktuálne

Valné zhromaždenie UPSLaP Kojatice za rok 2022 bude dňa 18.03.2023 v KD Kojaticiach o 15:00 hod.

 

Urbárske pozemkové spoločenstvo les a pasienok Kojatice pozýva svojich členov na zasadnutie valného zhromaždenia, ktoré sa uskutoční dňa 18.3.2023 (sobota) o 15:00 hod v kultúrnom dome OcÚ Kojatice. Prezentácia bude vykonávaná v čase od 13:00 hod do 15:00 hod. Každý, kto sa zúčastní na zhromaždení, je povinný preukázať svoju totožnosť platným dokladom totožnosti ( občianskym preukazom alebo cestovným pasom).

 

Pozvánka na valné zhromaždenie 2023

Splnomocnenie na valné zhromaždenie 2023

 

Dátum poslednej aktualizácie: 10.03.2023

_________________________________________________________________________________________________________________

 

Porastová mapa na stiahnutie: PDF súbor

Dátum poslednej aktualizácie: 25.11.2022

_________________________________________________________________________________________________________________

 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov - dokument na stiahnutie

Zmluva o pozemkovom spoločenstve /23.3.2019/ - Zmluva.pdf

Dodatok č. 1 z 8.8.2020 k Zmluve o pozemkovom spoločenstve /23.3.2019/ - Dodatok.pdf

_________________________________________________________________________________________________________________

 

Zápisnica z valného zhromaždenia UPSLaP Kojatice /zo dňa 21.05.2022/ - Zápisnica.pdf 

Zápisnica z valného zhromaždenia UPSLaP Kojatice /zo dňa 28.08.2021/ - Zápisnica.pdf

Zápisnica z 2. čiastkovej schôdze UPSLaP Kojatice /zo dňa 22.09.2020/ - Zápisnica.pdf

Zápisnica z valného zhromaždenia UPSLaP Kojatice - čiastková schôdza /zo dňa 08.08.2020/ - Zápisnica.pdf

Zápisnica zo zhromaždenia UPSLaP Kojatice /zo dňa 24.06.2019/ - Zápisnica.pdf

Zápisnica zo zhromaždenia UPSLaP Kojatice /zo dňa 23.03.2019/ - Zápisnica.pdf

Zápisnica zo zhromaždenia UPSLaP Kojatice /zo dňa 10.05.2018/ - Zápisnica.pdf 

Zápisnica zo zhromaždenia UPSLaP Kojatice /zo dňa 17.03.2018/ - Zápisnica.pdf 

Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia UPSLaP Kojatice /zo dňa 11.03.2017/ - Zápisnica.pdf

Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia UPSLaP Kojatice /zo dňa 20.02.2016/ - Zápisnica.pdf

Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia UPSLaP Kojatice /zo dňa 28.03.2015/ - Zápisnica.pdf

Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia UPSLaP Kojatice /zo dňa 08.02.2014/ - Zápisnica.pdf 

 

Notárska zápisnica - osvedčenie vyhlásenia o vydržaní vlastníctva k nehnuteľnostiam /zo dňa 29.11.2018/

Potvrdenie o zápise zmeny do registra pozemkových spoločenstiev s právnou subjektivitou /zo dňa 06.02.2018/

Potvrdenie o zápise zmeny do registra pozemkových spoločenstiev s právnou subjektivitou /zo dňa 20.05.2014/

 

 

 

 

 
© Copyright by Obec KOJATICE | Powered by K_CORP s.r.o. | 321867