KOJATICE
 
Dnes je 1.4.2023.
Meniny oslavuje Hugo.
Ktorú oblasť rozvoja obce považujete za najdôležitejšiu ?
Kultúra  (3454)
Šport  (3152)
Inú  (2668)

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kojatice na roky 2008 - 2013 je strategický strednodobý dokument,
ktorý určuje víziu rozvoja obce, prioritné rozvojové oblasti a strategické ciele ich naplnenia. Tento dokument je základným
východiskom pre spracovanie ďalších materiálov rozvoja jednotlivých oblastí života obce.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kojatice roky 2008 - 2013 je otvoreným dokumentom, ktorý bude
pravidelne ročne vyhodnocovaný a aktualizovaný na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.

Vedenie obce je povinné presadzovať doplnenie rozhodujúcich cieľov a opatrení do Programu hospodárskeho a
sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja pri jeho aktualizácií.

Predmetný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kojatice na roky 2008 - 2013 obsahuje strategické
zámery podporené prevažnou väčšinou obyvateľov obce. Je záväzným dokumentom pre všetky orgány obce.

p.č. Názov
01 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kojatice na roky 2008-2013.pdf (544 kB)
02 Príloha č. 1.pdf (81 kB)
03 Príloha č. 3.pdf (57 kB)
04 Príloha č. 4.xls (58 kB)

 

 
© Copyright by Obec KOJATICE | Powered by K_CORP s.r.o. | 321870