KOJATICE
 
Dnes je 23.6.2018.
Meniny oslavuje Sidónia.

 

Projekt ,,Kamerový systém obce Kojatice" - TU

 

 _____________________________________________________________________________________________

   

 

 

Obec Kojatice  úspešne ukončila realizáciu projektu „Komunitná sociálna práca Kojatice“ 

pre svojich znevýhodnených občanov. Hlavným cieľom projektu bolo podporiť sociálnu

inklúziu osôb ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti

s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity. Základnou projektovou aktivitou bolo poskytovať

terénnu soc. prácu pre cieľové skupiny, reprezentované najmä však príslušníkmi miestnej rómskej komunity.

 

Projekt sa uskutočnil vďaka nenávratnému finančnému príspevku vo výške 32 414,03 EUR z Európskeho

sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, SORO: Fond sociálneho

rozvoja. (obec@kojatice.sk)

 
© Copyright by Obec KOJATICE | Powered by K_CORP s.r.o. | 091797