KOJATICE
 
Dnes je 26.8.2019.
Meniny oslavuje Samuel.
Ktorú oblasť rozvoja obce považujete za najdôležitejšiu ?
Šport  (2524)
Kultúra  (2139)
Inú  (2553)

Obnova verejného priestranstva prostredníctvom vybudovania

zelenej infraštruktúry v obci Kojatice - stavebné práce

Dokument na stiahnutie
 - Výzva na predloženie ponuky
 - Krycí list rozpočtu
 - Zmluva o dielo
 - Projektová dokumentácia

 Zverejnené: 13.08.2019

 

 

Rómska osada Kojatice - miestny vodovod Dokument na stiahnutie
 - Výzva na predloženie ponuky
 - Návrh na plnenie kritéria
 - Zmluva o dielo
 - Zadanie s VV
 - Projektová dokumentácia

 Zverejnené: 16.07.2019

 

 

Vybudovanie stojiska

aktivita A

Dokument na stiahnutie
 - Príloha č. 1 - Výkaz - výmer
 - Príloha č. 2 - Identifikačné údaje uchádzača
 - Príloha č. 3 - Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
 - Príloha č. 4 - Návrh Zmluvy o dielo
 - Príloha č. 5 - Výzva na predloženie ponuky

Zverejnené: 14.08.2018 

 

Sanačné práce

aktivita B

Dokument na stiahnutie
 - Výzva na predloženie ponuky
 - Príloha č. 1 - Výkaz - výmer
 - Príloha č. 2 - Identifikačné údaje uchádzača
 - Príloha č. 3 - Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
Návrh zmluvy o poskytovaní služieb

Príloha č. 4 - Návrh Zmluvy o poskytovaní služieb

Príloha č. 2 k Zmluve - Časový plán výstavby

 

 
© Copyright by Obec KOJATICE | Powered by K_CORP s.r.o. | 115983