KOJATICE
 
Dnes je 1.4.2023.
Meniny oslavuje Hugo.
Ktorú oblasť rozvoja obce považujete za najdôležitejšiu ?
Kultúra  (3454)
Šport  (3151)
Inú  (2668)

Výstavba autobusových zastávok v obci Kojatice

Dokumenty na stiahnutie
Výzva na predloženie cenovej ponuky CP
Výkaz výmer Kojatice, Šarišské Lužianky
Projektová dokumentácia Kojatice, Šarišské Lužianky
Návrh zmluvy o dielo

Dokument

Zverejnené: 22.08.2019

 

 

Obnova verejného priestranstva prostredníctvom vybudovania

zelenej infraštruktúry v obci Kojatice - stavebné práce

Dokument na stiahnutie

 -

Výzva na predloženie ponuky

 -

Krycí list rozpočtu

 -

Zmluva o dielo

 -

Projektová dokumentácia

Zverejnené: 13.08.2019

 

 

Rómska osada Kojatice - miestny vodovod

Dokument na stiahnutie

 -

Výzva na predloženie ponuky

 -

Návrh na plnenie kritéria

 -

Zmluva o dielo

 -

Zadanie s VV

 -

Projektová dokumentácia

 Zverejnené: 17.07.2019

 

 

Vybudovanie stojiska

aktivita A

Dokument na stiahnutie

 -

Príloha č. 1 - Výkaz - výmer

 -

Príloha č. 2 - Identifikačné údaje uchádzača

 -

Príloha č. 3 - Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk

 -

Príloha č. 4 - Návrh Zmluvy o dielo

 -

Príloha č. 5 - Výzva na predloženie ponuky

Zverejnené: 14.08.2018 

 

Sanačné práce

aktivita B

Dokument na stiahnutie

 -

Výzva na predloženie ponuky

 -

Príloha č. 1 - Výkaz - výmer

 -

Príloha č. 2 - Identifikačné údaje uchádzača

 -

Príloha č. 3 - Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk

Návrh zmluvy o poskytovaní služieb

Príloha č. 4 - Návrh Zmluvy o poskytovaní služieb

Príloha č. 2 k Zmluve - Časový plán výstavby

 

 
© Copyright by Obec KOJATICE | Powered by K_CORP s.r.o. | 321852