KOJATICE
 
Dnes je 14.8.2020.
Meniny oslavuje Mojmír.
Ktorú oblasť rozvoja obce považujete za najdôležitejšiu ?
Kultúra  (866)
Šport  (690)
Inú  (650)

             OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA                      

 

 

    Obec Kojatice podľa § 4 ods.1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov v spojení s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

v znení neskorších predpisov 

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky:

 

• Základnej školy, Kojatice 84, 082 32 Svinia - viac informácií 

 

• Materskej školy, Kojatice 199, 082 32 Svinia - viac informácií 

 
© Copyright by Obec KOJATICE | Powered by K_CORP s.r.o. | 207485