KOJATICE
 
Dnes je 19.9.2020.
Meniny oslavuje Konštantín.
Ktorú oblasť rozvoja obce považujete za najdôležitejšiu ?
Kultúra  (985)
Šport  (785)
Inú  (719)

 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov - nariadené opatrenia na kontrolu a zabránenie šírenia nákazy

moru včelieho plodu - viac informácií

 

Dátum zverejnenia: 10.08.2020

 

 

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania

,,SO 01 - Preložka VN 22kV vedenia v obci Kojatice" - viac informácií

 

Dátum zverejnenia: 28.07.2020

 

 

 

 

 

Certifikát za rok 2019 ENVI-PAK viac informácií 

Dátum zverejnenia: 25.05.2020

 

Oznámenie o začatí obstarávania zmien a doplnkov č. 1/2019 územného plánu obce - oznámenie

Dátum zverejnenia: 08.04.2020

 

 

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu - usmernenie;

Postup registrácie chovu - info;

Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotretu - tlačivo;

Predaj ošípanej na domácu spotrebu - tlačivo.

Dátum zverejnenia: 25.01.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
© Copyright by Obec KOJATICE | Powered by K_CORP s.r.o. | 219447