KOJATICE
 
Dnes je 2.12.2022.
Meniny oslavuje Bibiána.
Ktorú oblasť rozvoja obce považujete za najdôležitejšiu ?
Kultúra  (3131)
Šport  (2721)
Inú  (2402)

 

Obec Kojatice informuje o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

na súkromnom pozemku - viac informácií

Dátum zverejnenia: 18.10.2022

 

Oznámenie rozhodnutia verejnou vyhláškou (zmena nedokončenej stavby) - oznámenie

Dátum zverejnenia: 30.09.2022

 

Oznámenie o začatí stavebného konania na zmenu stavby pred jej dokončením - verejná vyhláška

Dátum zverejnenia: 28.07.2022

 

VSD - Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov - viac informácií

Dátum zverejnenia: 01.12.2021

 

Zmeny a doplnky č. 1/2019 územného plánu obce Kojatice - Oznámenie prerokovania návrhu

Dátum zverejnenia: 27.05.2021

 

Verejná vyhláška (KC Kojatice) - Rozhodnutie Okresného úradu Prešov - viac informácií

Dátum zverejnenia: 04.03.2021

 

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov - viac informácií

Dátum zverejnenia: 04.03.2021

 

Upovedomenie o podaní odvolania verejnou vyhláškou - Preložka VN 22 kV vedenia - odvolanie č. 1/odvolanie č. 2

Dátum zverejnenia: 12.11.2020

 

VSD - výzva na vykonanie výrubu - viac informácií

Dátum zverejnenia: 11.11.2020

 

Verejná vyhláška - umiestnenie inžinierskej líniovej stavby (Optistream Sk, s.r.o.) - viac informácií

Dátum zverejnenia: 13.10.2020

 

Stavebné povolenie - preložka VN 22kV vedenia - viac informácií

Dátum zverejnenia: 09.10.2020

 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov - nariadené opatrenia na kontrolu a zabránenie šírenia nákazy

moru včelieho plodu - viac informácií

Dátum zverejnenia: 10.08.2020

 

Certifikát za rok 2019 ENVI-PAK viac informácií 

Dátum zverejnenia: 25.05.2020

  

Oznámenie o začatí obstarávania zmien a doplnkov č. 1/2019 územného plánu obce - oznámenie

Dátum zverejnenia: 08.04.2020

 

 

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu - usmernenie

Postup registrácie chovu - info

Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu - tlačivo

Predaj ošípanej na domácu spotrebu - tlačivo

Dátum zverejnenia: 25.01.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
© Copyright by Obec KOJATICE | Powered by K_CORP s.r.o. | 297197