KOJATICE
 
Dnes je 19.2.2018.
Meniny oslavuje Vlasta.

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti zo dňa 12.02.2018 – dve písomnosti

Občan :  František Voľanský, trvale bytom Obec Kojatice

 

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Kojatice, doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli v zmysle § 5 zákona zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Obecnom úrade Kojatice, Kojatice 200 v úradných hodinách.

 

 

Aktualizované  12.02.2018

 

_________________________________________________________________________________________

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti zo dňa 09.02.2018

Občan :  František Voľanský, trvale bytom Obec Kojatice

 

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Kojatice, doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli v zmysle § 5 zákona zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Obecnom úrade Kojatice, Kojatice 200 v úradných hodinách.

 

 

Aktualizované  09.02.2018

 

_________________________________________________________________________________________

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti zo dňa 20.11.2017

Občan :  František Voľanský, trvale bytom Obec Kojatice

 

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Kojatice, doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli v zmysle

§ 5 zákona zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky

v znení zákona č. 454/2004 Z.z. Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia

na Obecnom úrade Kojatice, Kojatice 200 v úradných hodinách.

 

Aktualizované 21.11.2017

 

_________________________________________________________________________________________

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti zo dňa 02.11.2017

Občan :  František Voľanský, trvale bytom Obec Kojatice

 

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Kojatice, doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli v zmysle

§ 5 zákona zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky

v znení zákona č. 454/2004 Z.z. Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia

na Obecnom úrade Kojatice, Kojatice 200 v úradných hodinách.

 

Aktualizované 03.11.2017        

 

_________________________________________________________________________________________ 

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti zo dňa 19.10.2017

Občan :  František Voľanský, trvale bytom Obec Kojatice

 

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Kojatice, doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli v zmysle

§ 5 zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky

znení zákona č. 454/2004 Z.z. Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia

na Obecnom úrade Kojatice, Kojatice 200 v úradných hodinách.

 

Aktualizované 20.10.2017

 
© Copyright by Obec KOJATICE | Powered by K_CORP s.r.o. | 086285