KOJATICE
 
Dnes je 10.12.2018.
Meniny oslavuje Radúz.
 
Výzva na predloženie cenovej ponuky
 
Obec Kojatice, Kojatice 200, 082 32 Svinia ako verejný obstarávateľ realizuje prieskum trhu pre výber dodávateľa
na obstaranie zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní Externé riadenie projektu
„Sanačné práce na nelegálnej skládke a dobudovanie systému na zber a odvoz komunálneho odpadu v obci Kojatice“.
 
 
© Copyright by Obec KOJATICE | Powered by K_CORP s.r.o. | 101123