KOJATICE
 
Dnes je 23.6.2018.
Meniny oslavuje Sidónia.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informácia o realizácii projektu

 

Názov prijímateľa:

Obec Kojatice 200, 082 32 Svinia

Názov projektu:Sanačné práce na nelegálnej skládke a dobudovanie systému na zber a odvoz komunálneho odpadu v obci Kojatice

Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt

Prioritná os:6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Špecifický cieľ:6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania

Oblasť intervencie: Nakladanie s domovým odpadom (vrátane opatrení na minimalizáciu, triedenie, recykláciu)

 

Miesto realizácie:Obec Kojatice, Východné Slovensko, Prešovský kraj, okres Prešov

 

 

... viac informácii o projekte ...

 

 
© Copyright by Obec KOJATICE | Powered by K_CORP s.r.o. | 091791